גידולי שד ממאירים

סרטן שד מבוסס על גידול/ים ממאיר/ים שהתפתחו מתוך תאי השד. במרבית המקרים, המחלה תופיע אצל נשים, אולם היא מוכרת (ונדירה אמנם) גם אצל גברים, ביחס של כגבר אחד על כל 100 נשים. על מנת להבין מה הם גידולי שד ממאירים, חשוב להבין את מבנהו של מנגנון יצירת החלב בשד ואת אופן תפקודו, אולם, אל דאגה, נשתדל להסביר זאת בשפה פשוטה ככל האפשר.

מהם גידולי שד ממאירים?

גידולים ממאירים בשד מתגלים במנגנון יצירת החלב שבשד. מנגנון זה מורכב משני חלקים - מהאונות המייצרות חלב וממערכת צינורות האחראית להובלתו מהשד אל הפטמה. מערכת זו חווה התרחשותן של תופעות שונות, כסתימת אונות או חסימתם של הצינורות המובילים בתאים מיותרים. במרבית המקרים, אין גורמים המצבים הללו להיווצרותם של גושים, אולם מצבים מסוימים כ-Intraductal Hyperplasia (גידול שאינו נורמאלי במספר תאים בצינורות החלב), Intraductal Hyperplasia with Atypia (מצב שפיר בו לתאים קצב גידול ותכונות שאינם מוגדרים כנורמאליים) או Ductal Carcinoma in Situ ו-Intraductal Carcinoma (סוגי סרטן בלתי פולשניים הממוקדים ומוגבלים בצינורות החלב בשד) בהחלט עשויים להביא להופעתם של גושים ממאירים בשד או גידולי שד שפירים המצריכים ממוגרפיה כבדיקה ראשונית וביופסיה לקביעת אבחנה מדויקת של סוג הגידול.

מה הלאה? מה קורה לאחר הביופסיה?

גם כאן, חשוב להכיר את הסוגים השונים של סרטן השד, מאחר והסוגים האלה שונים האחד מהשני בסימפטומים ובאפשרויות הטיפול העומדת בפני החולה. כך שסרטן השד מתחלק לשתי קטגוריות - סרטן שאינו פולשני (Non-Invasive Carcinoma) וסרטן פולשני (Invasive Carcinoma). בסרטן שד לא פולשני משמעות האבחנה היא כי זוהו ברקמת השד תאי סרטן שהתפתחותם והתחלקותם אינה נורמאלית, אולם, בשלב זה הימצאותם מוגבלת לצינורות החלב (Ducts), והם עדיין אינם בעלי יכולת להתפשט, בין אם בתוך השד ובין אם מחוץ לו. רופאים מסוימים מתייחסים למצב זה כאל מצב טרום סרטני. מאידך, גידולי שד ממאירים (סרטן פולשני) משמעותם, כי התאים הסרטניים פיתחו יכולת קיום מחוץ למקורם בשד ואף מתפשטים לחלקי הגוף האחרים. היכולת הגידול הפוטנציאלית להתפשט הינה מדידה ומוכרת בשם "סווג" או "דירוג" - Grading.
 

לייעוץ וקביעת תור
מלאי את הטופס